17 Ocak 2015 Cumartesi

Evimizin bereketli olması için

Evimizin bereketli olması için büyüklerin tavsiyeleri şöyle:

1-     Namazı tadili erkan ile kılmak. Hadis- Şerifte “Bir adamı namazın ruku ve secdesini hafifletir (tadili erkanı terk eder) görürseniz onun çoluk çocuğuna acıyınız”(Ruhul Beyan) Yani tadili erkanı terk eden maişet darlığına düşer, tadili erkana riayet eden ise maişet genişliğine kavuşur.


2-      Zekatını tam, hatta fazla fazla vermek. Malın şükrü mal iledir. Yani zekat, malın şükrüdür. Ayeti Kerimede “…Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette ve elbette çoğaltırım…” (Sure-i İbrahim 7) buyurmuştur. Yani zekat, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de ilahi hazineden artmasını temin eder,
3-     Sabah vakti uyanık olmak. Hadis-i Şerif “Sabah uykusu rızka manidir” (Tergib) Yani bir müslüman sabah namazını ve manevi ilticalarını ihmal etmemelidir. Rızıkların dağılması sabah namazından sonra olur. Manevî rızıkların dağılması ise ikindi namazından sonradır. Bu iki vakitte uyumamaya dikkat etmelidir!
4-     Vakıa suresini okumaya devam etmek. Hadisi Şerif “Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.”
5-     Duha namazına devam etmek. Duha namazı güneş doğduktan 25dakika sonra başlayıp öğle namazına 15 dakika kalıncaya kadar kılınan ve en büyük fiili teşekkür olan 2 rekatlık nafile namazdır. Duha (teşekkür) yada işrak namazının ilahi ücretinin %75’i dünyada verilir. 
6-      Güneş doğarken 1 “Euzu”, 300 “besmele” ve 100 “salavat-ı şerife” okumaya devam edenleri ummadıkları yerden Allahu Teala rızıklandırır ve bir sene geçmeden zengin (nisaba malik) hale getirir.(Tefcirut Tesnim Sh.18)
7-      Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı (33 sübhanellah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu Ekber) okumayı asla terke etmemek. Çünkü kelime-i tenzih (sübhanellah) günahları söküp atar, kelime-i tahmid (Elhamdülillah) her türlü nimete şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun ibadetini ve tevbesini Allahu Tealaya layık hale getirir.
8-      Yemeklerden sonra mutlaka yemek duası yapmak. Duaya başlarken 3 kere “elhamdülillah” denilmesinde ki hikmet: Kul birinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde Cenab-ı Hak ‘Kulumun şükrü bana ulaştı’ der, ikinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ‘sana nimetlerimi artıracağım’der, üçüncü defa ‘elhamdülillah’ dediğinde ise ‘kulumu affettim’der.
9-     Nimeti israf etmemek, ayakta su içmemek, ekmek kırığını toplamak ve tabağı sünnetlemek.

10- Sıkıntılı yada borçlu kimse her sabah 1000 defa " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " e devam ederse sıkıntılarından kurtulur. [Şir’a]


11- "Bir kimse evine geldiğinde Fatiha ve İhlâs Sûresini okursa, Cenâb–ı Hak o evden fakirliği giderir, onun yerine huzur ve bereket ihsan eder."


12- Vedduha suresini hergün sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur.Herşeyde muvaffakıyet yolu açılır


13- Kureyş suresini sofraya oturulduğunda yemek üzerine “Bismillahirrahmanirrahim" ile beraber okunursa ve ondan yenirse Allah(c.c) o yemeği bereketli ve mübarek kılar.


Hadislerde geçen bereketi celbeden dualar ise şöyle:

1-     Hz. Ali Radıyallahu Anh naklediyor: Kim günde yüz defa:"Lâilâhe illâllâhü'l–melikü'l hakkulmübîn" derse, bu zikir onun için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında kendisine yoldaş olur; bununla zenginliği celbetmiş ve cennetin de kapısını çalmış olur.""Kim bu zikri her gün ikiyüz kere okursa, Allah Teâlâ'dan ne isterse ona verir."
 2-     Allah Rasûlü Sallallahu Aleyhi ve Selem sıkıntı ve borç içindeki bir ashabına, "Söylediğin zaman, Allah'ın: üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir söz, bir duâ öğreteyim mi sana?" deyince, Buyur öğret Yâ Resûlallah!"dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselâm, sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu duâyı öğretti.
"Allahümme innî eûzü bike mine'l hemmi ve'l hazen ve eûzü bike mine'l aczi ve'l kesel ve eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min galebeti'd–deyni ve kahri'r–ricâl" Bu Ashab diyor ki: Rasûlüllâh'ın öğrettiği bu duâyı sabah akşam okumaya devam ettim. Allah Celle Celaluhu, kısa sürede bütün gam ve kederimi giderdi ve borçlarımı ödetti."

3-     Hazret-i Ali (rh.a) yardım isteyen birine "Cenâb-ı Peygamber Efendimizin bana öğrettiği bir duayı sana öğreteyim de Yemen diyarındaki Sabır Dağı kadar borcun olsa, Cenâb-ı Hak öder" buyurmuşdur.

(Allahümme ekfinî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fazlike ammen sivâke)du'âsına devam etmesini tavsiye eder.

Manası: "Yâ Rabbi halal ni'metin yardımıyla haram olan şeylerden ve ikram ve ihsanın ile diğer mahlukatına boyun eğmekden beni müstağni kıl" demekdir.

 4-     Cenâb-ı Peygamber (S.A.S.) Efendimiz ashabın büyüklerinden Muâz-ibni Cebel (R.A.) Hazretlerini bir cum'a günü aralarında göremez, namazdan sonra onu bularak neden görünmediğini sorarlar; 

Cevaben: "Yâ Rasulallah, bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı vardı. Yüce katınıza doğru gelirken o borç beni huzurunuza gelmekden alıkoydu" der. O zaman Efendimiz (S.A.S.): "Yâ Muâz, sana bir dua öğreteyim de ona devam edersen, Sabir Dağı kadar borcun olsa, Cenâb-ı Hak onu ödemeği kolaylaştırır," buyurmuşlardır.
(Allahümme mâlike'l-mülki tü'ti'l-mülke men teşâü ve tenzi'ul-mülke mimmen teşâü ve tü'ızzü men teşâü ve tüzil-lü men teşâü bi yedikke'l-hayru inneke âlâ külli şey'in kadîr. Tûlicü'l-leyle fı'n-nehâri ve tûlicün-nehâre fı'1-leyli ve tuhri-cü'l-hayye min' el-meyyiti ve tuhricü'l-meyyite min'el-hayyi ve terzuku men teşâü bi gayri hısâb, Rahmâne'd-dünyâ ve'lâhireti ve rahî mehümâ, tu'tî men teşâü minhümâ ve temne'u men teşâü, irhamnî rahmeten tuğnîni bihâ an rahmeti men sivâk) duasını okumuşlardır.

Manası: "Allahım! Ey mülkün sahibi, sen dilediğine mülk verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın; ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın, dilediğini hesapsız rızıklandırırsın." (Al-i İmran: 26, 27). "Ey dünya ve ahiretin en merhametlisi. Sen dilediğine dünya ve ahiret mülkünü verirsin. Bana öyle rahmet et ki, senden başkasının rahmetine muhtaç olmayayım."
  
5-     Cenâb-ı Peygamber (S.A.S.) Efendimiz, İsâ aleyhisselamın eshabına (birinizin dağ kadar altın borcu olsa bu dua ile Allaha yakarsın! Cenâb-ı Hak onu ödemesine yardım eder, buyurduklarını da Hazret-i Ebû Bekir's-Sıddîk (R.A.) haber vermişlerdir. Sabır Dağı kadar borcun olsa, Cenâb-ı Hak onu ödemeği kolaylaşdırır," buyurmuşlardır.

(Allâhümme fârice'l-hemmi ve kâşifel-ğammi, mucibe da'vet'il-muztarrîne. Rahmâne'd-dünyâ ve'1-âhirati ve rahîmehümâ, Ente terhamünî fe'rhamnî birahmetin, tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk).

Manası: "Ey üzüntüyü gideren, kederi dağıtan, çaresizlerin imdadına yetişen, dünya ve ahiretin rahman ve rahîmi olan Allahım! Bana öyle merhamet et ki, senden gayrinin rahmetine muhtaç olmayayım." demekdir.
Hazret-i Ebû Bekr-is-Sıddîk (R.A.) borcunun bir kısmı hâlâ zimmetinde bulunub da, çok rahatsız olduğu borçdan kurtulmak için bu duayı şerifi devamlı okumak sebebiyle, Cenâb-ı Hakkın kendisine büyük faydalar ihsan ederek borcunu ödediklerini haber vermişlerdir.
 
   Geri ödemesiz,kefilsiz ipoteksiz tüketim&borç kredisi gibi bu duaları ve tavsiyeleri hayatımıza yerleştirelim.En azından bir-iki tanesini okumayı alışkanlık haline getirelim ve sonucunu görelim.Dua müminin silahıdır.Biz isteyelim Allah c.c. inşAllah hakkımızda hayırlısını verecektir.Bir hanım olarak, evden en kolay ve zahmetsiz şekilde bütçeyi rahatlamanın yolu budur.Direk mülkün sahibinden uygun yolla,istemenmesini istediği şekilde istemek...

13 Ocak 2015 Salı

Muzlu Alman pastası


3 adet yumurta
- 1 su bardağı erimiş margarin
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 çorba kaşığı toz badem
- 2,5-3 su bardağı un
Kreması İçin:
- 2 su bardağı süt
- 1 paket muzlu hazır puding
- 1 paket labne peyniri
- 1-2 adet muz

Hazırlanışı

- Yumurta ve şeker çırpılır
- Erimiş yağ eklenip karıştırılır
- Yoğurt eklenip homojen kıvam alınca un, badem ve kabartma tozu eklenip kek hamuru elde edilir
- Yağlanmış ve yağlı kağıt serili kek kalıbına dökülüp 180 derce fırında 30 dakika pişirilir
- Pişen kek soğumaya bırakılır
- Kreması için toz puding, süt ve labne peynir  krema kıvamını alana kadar pişirilir
- Soğuyan puding enine kesilmiş alman pastasının arasına yayılır
- Muz dilimleri döşenip diğer pasta parçası üstüne kapatılır
- Pudra şekeri ile süslenir
- Afiyet Olsun


domates çorbası

TAZE DOMATES ÇORBASI

Resim 115

TAZE DOMATES ÇORBASI

Bahar ve yaz sofralarının vazgeçilmezi...
TAZE DOMATES ÇORBASI
5 kişilik
Gerekli malzeme:
 • 5 orta boy olgun domates
 • 3 çorba kaşığı zeytinyağı
 • 1 çorba kaşığı un
 • 4 su bardağı et suyu
 • Yarım demet taze nane
 • 1 diş sarımsak
 • Tuz, karabiber
Domateslerin kabuğunu soyup halka halka dilimleyin ve küp küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye koyup domatesi ilave edin. Tuz ekleyip 4-5 dakika orta ateşte kavurun. Domatesler pişince üzerine 3 bardak et suyu ve tuz ekleyip 10 dk kısık ateşte kaynamaya bırakın. Blendırdan geçirin.
2 kaşık unu 1 bardak et suyuyla birlikte ezerek karıştırın. 1 diş ezilmiş sarımsağı ekleyin. Taze nane yapraklarını kıyın. Unlu sarımsaklı karışımı ve kıyılmış naneyi tencereye ilave edip karıştırın. Ağır ateşte arada bir karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Karabiber serpip ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.a

Muzlu portakallı puding

MUZLU PORTAKALLI EV YAPIMI PUDİNG

Özellikle çocuklar için... Hafif bir tatlı istiyorum diyen büyükler için de...
Muzlu portakallı puding

MUZLU PORTAKALLI EV YAPIMI PUDİNG

Gerekli malzeme:
 • 1 ADET MUZ
 • 1 ADET PORTAKALIN SUYU
 • 1 PORTAKALIN İNCE RENDELENMİŞ KABUĞU
 • 4 SU BARDAĞI SÜT
 • 1 SU BARDAĞI TOZŞEKER
 • 2 TATLI KAŞIĞI NİŞASTA
 • 2 ÇORBA KAŞIĞI PİRİNÇ UNU
 • 2 ÇORBA KAŞIĞI HİNDİSTANCEVİZİ
 • ÜZERİ İÇİN BİRAZ TARÇIN
Sütü tencereye koyup içine hindistan cevizi ve şekeri ilave edin. Bir yanda portakal suyu ile nişasta ve pirinç ununu karıştırıp sulandırın. Şeker eriyip süt ısındığında karışımı içine boşaltın. Portakal kabuğunu da ekleyip yavaş yavaş karıştırarak kısık ateşte pişirin. Koyulaşmaya başladığı anda kaselere boşaltın. Üzerine tarçın serpip soğuk olarak servis yapın . (Şeker hastası olanlar, diyabetikler hiç şeker kullanmadan da yapabilirler. İçindeki meyvenin lezzeti yeterli olacaktır. Ya da kullandıkları özel diabet şekeri ya da tatlandırıcıdan kullanabilirler)

Portakallı ıslak kek

Resim 352

PORTAKALLI ISLAK KEK

Gerekli Malzeme
 • 3 YUMURTA
 • 1 SU BARDAĞI TOZŞEKER
 • 1 SU BARDAĞI SIVIYAĞ
 • 1 SU BARDAĞI YOĞURT
 • 2 SU BARDAĞI UN
 • 1 KAHVE FİNCANI İRMİK
 • 150 GR RENDELENMİŞ BALKABAĞI
 • 1 ADET PORTAKALIN RENDELENMİŞ KABUĞU
 • 1 PAKET KABARTMA TOZU
 • 1 PAKET VANİLYA
 • 1 ÇORBA KAŞIĞI HİNDİSTANCEVİZİ
ISLATMAK İÇİN:
 • 2 ADET PORTAKALIN TAZE SUYU
Fırını 180 derece ısıtın.
Yumurtaları şekerle çırpıp sırasıyla yağ, yoğurt, irmik, rendelenmiş palkabağı ve portakal kabuğunu ilave ederek karıştırın. Un, kabartma tozu, vanilya ve hindistancevizini ekleyip bir kez daha çırpın. Yağlanmış kek kalıbına veya minik kek kağıtlarına hamuru doldurup 30 dk pişirin. Portakal suyunu kek fırından çıkınca, sıcakken kaşık kaşık üzerine dökün. Hemen çekecektir. Islak kekinizi soğuyunca servis yapın. Afiyet olsun.

Mantı çorbası

                MANTI VE BÖREK ÇORBASI

                      Resim 357
MANTI İÇİN:
 • 1 YUMURTA
 • 1 SU BARDAĞI SU
 • 2.5 - 3 SU BARDAĞI KADAR UN
 • TUZ
 • İÇ MALZEME:
 • 200 GR KIYMA
 • 1 KURU SOĞAN
 • TUZ, KARABİBER
 •  
 • SERVİS İÇİN:
 • 1 KG YOĞURT
 • 2 DİŞ SARIMSAK
 • PULBİBER
 • NANE
 • 50 GR TEREYAĞ
Hamur için verilen malzemeyi bir kaba alıp kulak memesi kıvamında olana kadar yoğurun. Üzerini örtüp 20 dk dinlendirin. İç malzemesini hazırlayın. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi iyice karıştırın. Soğan çok su bırakırsa suyunu sıkarak süzün. 
Hamuru önce merdane ile açmaya başlayın. İnceltince oklava ile devam edin. 2cmx2cm kareler halinde kesip ortalarına kıymalı içten koyun. Dört köşesini birleştirerek mantıları kapatın. Tencerede kaynar suya tuz ve biraz sıvıyağ ekleyip mantıları haşlayın. Süzerek alıp üzerine yoğurt ve biberli naneli yeğ gezdirerek servis yapın.
Börek (mantı) çorbası için: 
 • 2 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ NOHUT
 • 4 SU BARDAĞI SICAK SU
 • 1 ÇORBA KAŞIĞI BİBER SALÇASI
 • 1 ÇORBA KAŞIĞI UN
 • 1 TATLI KAŞIĞI NANE
 • 1 TATLI KAŞIĞI PULBİBER
 • 1  TATLI KAŞIĞI SUMAK
Bir tencerede salçayı ve unu yağda kavurun. Azar azar su ekleyerek meyaneyi kıvamlandırın. Yani kıvamlı bir çorba suyu olacak. İçine haşlanmış mantıları, haşlanmış nohut ve baharatını ilave edip 10 dk kısık ateşte kaynatın. Limon suyu ekleyerek sıcak servis yapın. 

Mantı

         
            Malzemeler: 
 • hamur malzemeleri:
 • 2 su bardağı un
 • 1 yumurta
 • 1 tatlı kaşığı tuz
 • ılık su
 • iç malzemeleri::400 gr kıyma
 • 4 kuru soğan
 • 1 tatlı kaşığı tuz
 • 1 tatlı kaşığı karabiber
 • çorba malzemeleri:2,5 yemek kaşığı tereyağı
 • yarım yemek kaşığı biber salçası
 • yarım yemek kaşığı domates salçası
 • 1,5 litre kaynamış su
 • 1 tatlı kaşığı tuz
 • 2 su bardağı soğuk su
mantı
Hamurun hazırlanması: 
 1. 2 su bardağı un, 1 yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuzu geniş bir kaba alın. azar azar ılık su ekleyerek oldukça sert bir hamur yapın.
 2.  hamurun üzerini kapatıp içi hazırlayana kadar dinlendirin.
İçin hazırlanması: 
 1.  4 soğanı rondoda incecik kıyın. 400 gr kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber (isterseniz biraz da kırmızı biber) ile karıştırıp köfte harcı gibi yoğurun.
Mantıların yapımı: 
 1. hamuru beze haline getirin. eğer çok büyük açamayacaksanız 2 beze yapın.
 2. hamuru yarım mm kalınlığında (oldukça ince / börek yufkasından biraz daha kalın) açın. açtığınız hamuru 1-1,5 cm'lik şeritler halinde kesin. bu şeritleri üstüste koyup 1,5 cm'lik karelere kesin.
 3.  kıymalı içten parmağınızın ucuyla alıp karelerin ortasına koyun. mantıları bohça gibi veya iki uçları verev gelecek şekilde kapatın.
Çorbanın hazırlanması: 
 1.  2,5 yemek kaşığı tereyağını, yarım yemek kaşığı biber salçasını ve yarım yemek kaşığı domates salçasını geniş ve derin bir tencereye koyun.tereyağı eriyene kadar kavurun.
 2.  tencereye 1,5 litre kaynamış suyu ekleyin ve 1 tatlı kaşığı tuz atın. su kaynayınca mantıları ilave edin. tahta bir kaşıkla (yapışmasınlar diye) hemen karıştırın. mantılar pişene kadar 1-2 kez daha karıştırın. (tencerenin ağzını hiç kapatmayın.)
 3. mantılar pişince tencerenin altını kapatın. mantıların üzerlerine diri kalmaları için 2 su bardağı soğuk su ekleyin.
 4.  mantıları suyuyla birlikte tabaklara alıp sarımsaklı yoğurt ve sumakla servis yapın.

Örgü ve tığ işi Boyunluk
Tablet kılıflarıYeni çağın zaman çalan aletleri
Yeni çağın bağımlılığı zaman hırsızı bu aletler ... 
facebook whatsapp twetter instagram vs.Güllü şapka


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...